Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Péče o kvaltu: Cestovní kancelář

 

 

Pro zapojení se do projektu vyplní cestovní kancelář TENTO dokument (tzv. check-list) a zašle jej na sekretariat@accka.cz.

 

K vyplnění může pomoci metodický dokument (podrobně popsaná metodika péče o kvalitu), případně je kdykoliv k dispozici sekretariát AČCKA.

 

Značka Q je udělována na 3 roky a k jejímu získání nejsou potřeba žádná školení.

 

Zapojení se do projektu je pro subjekty zdarma a přinese to následující výhody:

  –  profesní prestiž

  –  prezentace na portálu Kudyznudy.cz

  –  zvýhodněná účast na veletrzích a workshopech 

  –  propagace v materiálech profesního sektoru

  –  konkurenční a marketingová výhoda 

 

Stačí splnit základní zákonné povinnosti:

  • disponovat koncesí k provozování živnosti CK
  • mít platné pojištění pro případ úpadku nebo bankovní záruku
  • uhradit příspěvek do garančního fondu
  • uvádět aktuální údaje v seznamu CK, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj
  • na svých webových stránkách uvádět identifikační údaje (jméno/název, sídlo/místo podnikání, IČ, zapsání v obch. rejstříku vč. oddílu a vložky nebo Zápis v živnostenském rejstříku)
  • řádně označit svou provozovnu (název, IČ, jméno zodpovědné osoby, provozní doma), pokud CK kamennou provozovnu má
  • uvádět ve svých obchodních podmínkách vybírání záloh na zájezdy a termíny doplatků ceny před zahájením zájezdů pro jednotlivá místa určení cesty nebo pobytu 
  • označovat provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy "cestovní kancelář"
  • zveřejňovat na svých webových stránkách důležitou dokumentaci pro zákazníky (VOP, certifikát o zajištění pro případ úpadku, GDPR aj.)

 

Kontaktujte nás na sekretariat@accka.cz !

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...