Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

Prezident AČCKA jednal s ministryní o úpravě novely profesního zákona

Roman Škrabánek, prezident AČCKA, se dne 5.1.2018 setkal s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a ředitelkou odboru cestovního ruchu Renatou Královou. Hlavním tématem rozhovoru byly připomínky AČCKA k podobě návrhu zákona před druhým čtením v Poslanecké sněmovně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání se uskutečnilo v prvním lednovém týdnu a navázalo na poslední komunikaci prezidenta s ministryní v Poslanecké sněmovně při příležitosti prvního čtení novely zákona č.159/1999 Sb. a dosavadní jednání zástupců Asociací a MMR v pracovních skupinách při přípravě návrhu zákona i v průběhu navazujících fází legislativního procesu. Osobní schůzce předcházelo také písemné blahopřání prezidenta a viceprezidentky AČCKA Kláře Dostálové ke zvolení do funkce a vyjádření zájmu na další spolupráci.

 

Hlavním tématem lednového rozhovoru byly připomínky AČCKA k podobě návrhu zákona před druhým čtením. Jedna ze zásadních připomínek je namířena proti výši sazby ročního příspěvku odváděného cestovními kancelářemi do dozajišťovacího garančního fondu (DGF) a způsobu jejího určení. Stávající podoba návrhu zákona, která prošla prvním čtením na schůzi Poslanecké sněmovny ze dne 12. prosince 2017, nadále předpokládá maximální výši sazby 0,25 % z celoročních tržeb za zájezdy a určování výše příspěvku opatřením obecné povahy (ministerskou vyhláškou). Ve svém stanovisku pro druhé čtení AČCKA požaduje snížení sazby ročního příspěvku maximálně na 0,1 % z tržeb CK za zájezdy, jak bylo s ministerstvem na opakovaných jednáních dohodnuto, a její výslovné uvedení přímo v textu zákona. Proti záměru určovat výši příspěvku měnitelnou vyhláškou v závislosti na naplněnosti fondu se AČCKA již dříve vymezila a naposledy tak učinila během lednového setkání.

 

R. Škrabánek dále apeloval na nutnost dopracování správy a fungování fondu při Státním fondu rozvoje bydlení, která je současným návrhem nedostatečně řešena, a to zejména v otázce vypořádání finančních prostředků v případě legitimního ukončení činnosti CK. Dalším z podstatných bodů jednání byla změna v § 7b novely profesního zákona, který v původním znění umožnoval vstup zahraničních pojišťoven na český trh. Ačkoliv textace paragrafu po zasedání Legislativní rady vlády prošla úpravou a upouští od doslovné zmínky o možnosti sjednání pojištění také u pojišťovny z jiného členského státu EU, ministryně ujistila, že platný zákon o pojišťovnictví tuto možnost připouští, a to na základě tzv. notifikace pro přeshraniční služby. Stávající podoba paragrafu by tak dle tohoto ujištění pro vstup zahraničních pojišťoven na český trh neměla být překážkou. Tuto možnost AČCKA dlouhodobě prosazuje a vyjádření ministryně vítá, přesto by návrat k původnímu znění paragrafu, tak jak byl navrhnut pro meziresortní připomínkové řízení, považovala za srozumitelnější.

 

Schůzka probíhala ve vstřícném duchu a k návrhům AČCKA se ministryně stavěla naslouchavě. Požadavek asociace na stanovení nižší maximální sazby ročního příspěvku ve výši 0,1 % z tržeb CK za zájezdy přímo v textu zákona, a nikoliv formou vyhlášky, byl ministryní akceptován. V ostatních bodech vyjádřila ochotu k další diskuzi a dopracování nových řešení (správa DGF).

 

Závěry setkání asociace považuje za důležité pro zapracování svých připomínek na zasedání garančního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj před druhým čtením zákona.  Datum schůze výboru bylo stanoveno na 31. ledna 2018.

 

sekretariát AČCKA

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

29.01.2018

EET: Co čeká CK/CA s nástupem poslední fáze evidence tržeb?

Rozhovor prezidenta AČCKA, pana Romana Škrabánka, na aktuální téma pro TTG Czech.

20.02.2020

Pozvánka na třetí ze série seminářů Explore Argentina, 28.1.2020

Jménem Velvyslanectví Argentiny si Vás srdečně dovolujeme pozvat na 3. seminář cestovního ruchu.

13.01.2020

123456789
280 položek, 56 stránek
 
 
Dovolená s ESO travel
 

 
 

 

Invia Skalla Aeolus Zájezdy.cz Eso Travel Travel 2002 Monatour Interhome Italia travel Jokratour
CK Mayer & Crocus Nemo Tour PTTours Geovita Nean tour CK Eva SnowTrex Go Afrika Geops Ludor
Vytvářím objednávku...