Jak se stát členem prestižní asociace cestovních kanceláří

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Přihláška ke členství v AČCKA

Řádným členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur se podle §3 odst. 2 Stanov asociace může stát česká cestovní kancelář nebo cestovní agentura, registrovaná v České republice, která se ztotožňuje s cíli a souhlasí se Stanovami AČCKA. Řádnému členství v Asociaci vždy předchází přijetí za čekatele na členství a čekatelská lhůta, která slouží k prověření, zda uchazeč neporušuje etiku podnikání při své činnosti.
 
Pro přijetí za čekatele splní CK/CA následující podmínky:
1.  prokáže svoji existenci nejméně v uplynulých třech měsících -  předloží kopii zakládací listiny (živnostenský list/koncesní listinu/výpis z OR, ŽR), CK také platný pojistný certifikát 
2.  zašle doporučení tří ručitelů - členů AČCKA (čekatelská lhůta je pak 1 měsíc; v případě 2 ručitelů je čekatelská lhůta 2 měsíce, bez ručitelů je čekatelská lhůta 3 měsíce)
3.  zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku na sekretariat@accka.cz či AČCKA, Letenská 119/3, 118 00 Praha 1.

O přijetí za čekatele a o přijetí za řádného člena AČCKA rozhoduje vždy prezidium Asociace. Po přijetí za řádného člena je povinností cestovní kanceláře/agentury uhradit členský příspěvek a poplatek za služby AČCKA za kalendářní rok: členský příspěvek 3.000 Kč + poplatek za služby (do 2 pracovníků 3.600 Kč + DPH, 3 - 10 pracovníků 6.000 Kč + DPH, 11 a více pracovníků 14.000 Kč + DPH).
 
Přidruženým členem asociace se mohou stát další subjekty činné v cestovním ruchu (turistické centrály, infocentra, památkové objekty, ...) či v oblastech navazujících (doprava, ubytování, IT, propagace, média, školství, poradenství, …) a dále zahraniční cestovní kanceláře a agentury.
Před vyplněním přihlášky jako zájemce o přidružené členství prosím kontaktujte sekretariát asociace (sekretariat@accka.cz, +420 224 862 551), kde získáte informace o podmínkách a členských poplatcích přidruženého člena.
 

 
Název: *
Uživatelské jméno *:
Heslo *:
Typ subjektu: *
Druh činnosti *


Ulice č.p.: *
PSČ: *
Město: *
Telefon: *
Telefon 2:
Fax:
E-mail: *
E-mail (kontakt s AČCKA): * ?
Počet pracovníků: *
www:
Další www:
Další www:
Facebook:
Kontaktní osoba: *
Popis činnosti:

Maximální délka textu je 330 znaků vč. mezer
Obchodní název:
IČ: *
DIČ:
Bankovní spojení:
Pobočky:
Adresa
Telefon
Otevírací doba
 
Logo: (jpg, gif, png)

Doporučená velikost loga 800 x 600 pixelů
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...