AČCKA členem evropské asociace ECTAA

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Členství v ECTAA

AČCKA se v červenci roku 2005 stala řádným členem prestižní evropské asociace ECTAA, která sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí EU. Toto významné evropské sdružení bylo založeno již v roce 1961 v německém městě Bad Kreuznach. Šesti zakladatelskými zeměmi byly Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí.

 

ECTAA v současné době sdružuje národní asociace cestovních kanceláří a agentur z 27 členských zemí EU (zastoupení nemá pouze Lucembursko), 2 kandidátských zemí na vstup do EU (Srbsko a Černá Hora) a 2 zemí evropského ekonomického prostoru (Švýcarsko a Norsko). ECTAA tak zastupuje v celkovém součtu více než 80.000 evropských cestovních kanceláří a agentur, jež se zabývají outgoingovou či incomingovou činností, s odhadovaným obratem přes 60 mld. EUR.

 

ECTAA má své sídlo v Bruselu. Průmyslem cestovního ruchu i zákonodárci v Bruselu je ECTAA uznávaná jako reprezentant evropských cestovních kanceláří a agentur a jako jejich mluvčí pro všechny politické otázky, legislativní návrhy a opatření mající bezprostřední dopad na činnost evropských cestovních kanceláří a agentur. ECTAA má přímou vazbu na evropské orgány s rozhodujícími pravomocemi, především na Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr a bezprostředně se podílí na tvorbě nových legislativních norem s dopadem na cestovní ruch. ECTAA reprezentuje zájmy podnikatelů v cestovním ruchu také u jiných institucí, např. u evropských a mezinárodních normalizačních úřadů (CEN, ISO), u Mezinárodní asociace leteckých přepravců (IATA) nebo u Světové organizace cestovního ruchu (WTO).

 

ECTAA vydává každoročně dokument „Activity Report“, ve kterém jsou uvedeny všechny hlavní aktivity asociace v různých oblastech. ECTAA vytváří ze svého středu pracovní komise složené z expertů na danou oblast, které zpracovávají doporučení a stanoviska ECTAA k nejdůležitějším tématům. Stávajícími komisemi jsou The Air Matters Committee, The Legal Committee, The Fiscal Committee, The Technology Committee, The Tour Operators Committee a The Incoming, Destination & Sustainability Committee.

 

Díky členství v ECTAA získává AČCKA promptní informace a zároveň má možnost účastnit se připomínkování nové legislativy EU s dopadem na cestovní ruch. Kromě získávání velmi zajímavých a přínosných zpráv z EU má AČCKA možnost získat informace i přímo z ostatních členských zemí, a to na základě dotazníkových akcí, neprodleně organizovaných bruselským sekretariátem. AČCKA tak snadno a velmi rychle obdrží informační průřez z jednotlivých členských zemí EU. Sekretariát ECTAA rovněž poskytuje svým členům právní rozbor a stanovisko k diskutovaným otázkám na národní úrovni.

 

AČCKA patří k aktivním členům ECTAA, její zástupce Ing. Roman Škrabánek zastával ve funkčním období 2006-2008 funkci viceprezidenta ECTAA, ve funkčním období 2008-2010 byl současný prezident AČCKA zvolen členem užšího vedení ECTAA (Strategic Committee), která přímo řídí chod evropské asociace, a zastával významnou funkci ekonoma ECTAA. Pro funkční období 2010-2012 byl Ing. Roman Škrabánek opětovně zvolen do funkce viceprezidenta ECTAA a pro funkční období 2012-2014 a 2014 – 2016 byl zvolen do expertní skupiny, která řeší daňové otázky na úrovni EU.

 

 

ECTAA - Group of National Travel Agents´ and Tour Operators´ Associations within the EU

Rue Dautzenberg 36-38, 1050 Bruxelles, Belgium, www.ectaa.org

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...