Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

‚Pact for Skills‘ pro cestovní ruch: Evropa řeší nedostatek kvalifikované pracovní síly

Pakt for Skills - iniciativa Evropské komise pro rozvoj dovedností napříč odvětvími a Evropou s cílem zvyšování kvalifikace pracovníků

 

V důsledku propouštění během pandemie covid-19 přišel cestovní ruch od března 2020 o velký počet zaměstnanců, které nebylo možné najmout pro letní sezónu 2021 a později, což vedlo k akutní poptávce po zaměstnancích. Dostupní uchazeči o zaměstnání přecházející z jiných odvětví často nebyli dostatečně kvalifikovaní. I znovu přijatí zaměstnanci se od roku 2020 potýkali se změnami v pravidlech, jako jsou hygienická opatření, využívání nových IT/digitálních nástrojů a zvýšené požadavky zákazníků na kvalitu služeb.

 

Pakt pro dovednosti (Pact for Skills) je iniciativa Evropské komise pro rozvoj dovedností napříč odvětvími a Evropou. Pakt partnerství pro dovednosti v odvětví cestovního ruchu (Pact for Skills – Skills Partnership for the Tourism Ecosystem) vznikl s cílem přijetí opatření ke zvyšování kvalifikace (zlepšení stávajících dovedností) a rekvalifikace (vzdělávání v nových dovednostech) pracovníků v cestovním ruchu v EU. Tato iniciativa podporuje společné kroky na celostátní, regionální a místní úrovni. Vyzývá průmysl, sociální partnery (zaměstnavatele, zaměstnance, odbory, vlády atd.), obchodní komory, veřejné orgány, vzdělávací instituce a agentury práce, aby spolupracovali a investovali do odborné přípravy osob v produktivním věku formou rozsáhlého partnerství v oblasti dovedností.

 

Evropská asociace ECTAA je jedním ze signatářů paktu, čímž se přidává k síti evropských partnerů podílejících se na tvorbě národní a regionální spolupráce. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur také dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami zaměřenými na cestovní ruch a podporuje propojení výuky s praxí.

 

Pakt pro dovednosti by měl být implementován na vyšší úrovni, k čemuž slouží národní nebo regionální partnerství pro dovednosti (NRSP). Ta sdružují zástupce podniků cestovního ruchu všech typů a velikostí, vzdělávacích a školicích organizací, sociálních partnerů, destinací a veřejného sektoru.

 

Společně stanovují soubor cílů a ukazatelů pro svůj region, kterých má být dosaženo do roku 2030.

 

Mezi tyto cíle patří například:

  • Zlepšení a rozšíření dovedností pracovníků prostřednictvím kvalitní odborné přípravy a rekvalifikací. To posílí kvalifikaci pracovní síly o dovednosti, které skutečně potřebuje;
  • Zvýšení počtu vzdělávacích aktivit a povědomí o možnostech odborné přípravy ve všech službách cestovního ruchu, usnadnění přístupu k nim a zajištění účasti na těchto aktivitách;
  • Více odborné přípravy prostřednictvím kombinace vzdělávání a praxe (např. učňovská příprava, stáže);
  • Snazší předvídání požadavků pro nové dovednosti a poskytnutí včasného školení, aby případné nedostatky nezpůsobovaly v budoucnu problémy;
  • Udržení stávajících pracovníků a přilákání nových zájemců o práci v cestovním ruchu;
  • Lepší kvalita pracovních míst, čímž se posílí motivace a sníží fluktuace zaměstnanců. Vyšší kvalifikace zároveň přispívá ke stabilnějšímu a lépe placenému zaměstnání.

 

Pro odvětví cestovního ruchu to přináší návazné výhody. Mezi hlavními je vyšší konkurenceschopnost služeb cestovního ruchu. Kooperace na regionální úrovni zajistí kvalitnější vzdělávací programy šité na míru, které odpovídají místním a regionálním potřebám. Na národní úrovni bude usnadněna výměna zkušeností s jinými regiony či státy.

 

Pakt pro dovednosti v cestovním ruchu má sloužit jako strategie obnovy, která zavádí rámec pro zvyšování kvalifikace, maximalizuje potenciál odvětví cestovního ruchu, buduje odolnost a čelí výzvám ekologické a digitální transformace. K tomu slouží soubor okamžitých, krátkodobých a dlouhodobých opatření. Cílem strategie Paktu je vytvořit nové pracovní příležitosti a připravit půdu pro partnerství v oblasti dovedností pro celý systém cestovního ruchu.

 

 

Kateřina Nemravová

25. 4. 2022

zpracováno pro www.Celyoturismu.cz

25.04.2022

Nákup zájezdu pořádáného CK je bezpečnou transakcí

TZ AČCKA 18. 5. 2023 | Oproti jiným odvětvím zákazníci o své peníze nepřijdou.

18.05.2023

Cestovky pořádají konferenci v oblíbeném Španělsku

TZ AČCKA 21. 4. 2023 | Vloni Španělsko navštívilo 478 tis. Čechů.

21.04.2023

Poznávací zájezdy na Velikonoce vyprodány

TZ AČCKA 5. 4. 2023 | Poznávací zájezdy jsou letos na období Velikonočních svátků zcela vyprodány

05.04.2023

AČCKA na veletrhu Holiday World 2023

AČCKA se zúčastnila 31. ročníku mezinárodních veletrhů HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze.

20.03.2023

Pozor na podvodné prodejce zájezdů

TZ AČCKA 14. 3. 2023 | Nekupujte zájezdy u neprověřených subjektů na sociálních sítích

20.03.2023

123456789
358 položek, 72 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...