Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA jednala s ministrem obchodu a průmyslu

Asociace podporuje kroky ministra Karla Havlíčka i avizované sestěhování agentury CzechTourism s agenturami CzechTrade a CzechInvest. Cestovní ruch však musí být řízen synergicky z jednoho ministerstva.

 

Prezident AČCKA Roman Škrabánek a výkonná ředitelka asociace Tereza Picková se dne 13.8. setkali s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a jeho náměstkyní paní Silvanou Jirotkovou. Hlavním tématem jednání bylo avizované sestěhování agentury CzechTourism s agenturami CzechTrade a CzechInvest a možné změny v organizační struktuře cestovního ruchu v ČR. Prezident AČCKA ocenil odvahu pana ministra konsolidovat správu státních agentur a jeho snahu o sjednocení působení agentur zejména v ohledu zahraničních zastoupení. AČCKA dlouhodobě podporuje sjednocení státních agentur a propojení jejich spolupráce s Českými centry v zájmu jednotné propagace České republiky a zamezení plýtvání veřejnými prostředky následkem místně roztříštěného provozu jednotlivých agentur a center. Politici a ministři po desetiletí o sjednocení státních agentur a center v zahraničí pouze hovořili, nikdo však dosud neučinil konkrétní kroky.

 

V otázce řízení oboru cestovního ruchu zástupci AČCKA deklarovali podporu jeho převedení pod ministerstvo průmyslu a obchodu, avšak výhradně jako celku, bez jakéhokoli štěpení kompetencí mezi dvě ministerstva (MPO, MMR). Obor cestovního ruchu je významným odvětvím národní ekonomiky s nemalým podílem na HDP, které musí být řízeno systémově a synergicky z jednoho místa. Ministr informoval, že je připraven převzít do gesce MPO celý obor cestovního ruchu.

 

Zástupci AČCKA dále vyzvali ministra, aby v rámci zamýšlené reorganizace řízení oboru přistoupil souběžně i k vytvoření zákona o podpoře cestovního ruchu, který by byl přirozeným vyústěním stávajících kroků. Po přijetí zákona o podpoře cestovního ruchu profesní svazy jednotně dlouhodobě volají. Vytvoření a přijetí takového zákona ministr za určitých podmínek deklaroval podpořit, a sice, pokud přinese jasný efekt pro trh cestovního ruchu a do jeho příprav budou zapojena relevantní profesní sdružení. Dle názoru ministra by zákon měl především „udělat dobrou službu“ a nikoliv nadbytečně regulovat již tak velmi regulované odvětví jakým je cestovní ruch.

 

Při jednání byl mj. také projednáván požadavek na důslednou kontrolu a účinný dozor činnosti neoprávněných subjektů podnikajících v cestovním ruchu, se kterými se AČCKA přes veškerou snahu a soustavné podněty úřadům nadále setkává. Rozmach neoprávněného podnikání přitom lze přičíst spíše nízké vymahatelnosti práva, než nedostatečné zákonné úpravě. Ministr vzal požadavek AČCKA na vědomí a nabídl maximální součinnost MPO. 

 

 

20.08.2019

123456789
320 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...