Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA jednala s MPO ve věci problematiky neoprávněného podnikání v cestovním ruchu

V návaznosti na srpnové jednání zástupců AČCKA s ministrem průmyslu a obchodu panem Karlem Havlíčkem se v září uskutečnila návazná schůzka se zástupci MPO

Cílem schůzky bylo zintenzivnit spolupráci ve věci účinného dozoru nad praktikami podvodných subjektů. Iniciativa navázala na příslib pana ministra, který mimo jiné deklaroval maximální součinnost MPO ve věci důsledné kontroly nad činností neoprávněných subjektů podnikajících v cestovním ruchu.

Jednání, které se konalo dne 19. září, se účastnili zástupci asociace (R. Škrabánek, K. Čámská) a vedoucí zástupci MPO z příslušných odborů (M. Hrabánková, P. Vinkler, F. Nestával).

Tématem jednání byl společný zájem v boji proti podvodným subjektům v cestovním ruchu, se kterými se AČCKA přes veškerou snahu a soustavné podněty úřadům nadále setkává. Asociace na praktiky těchto subjektů dlouhodobě poukazuje a aktivně proti nim vystupuje. AČCKA ročně obdrží desítky podnětů na podezření z neoprávněného podnikání z řad laické i odborné veřejnosti, které jsou po přezkoumání dále postoupeny právě příslušným živnostenským úřadům (spadajícím pod působnost MPO). Častým jevem bývá pořádání zájezdů vlastním jménem bez příslušné koncese/živnostenského oprávnění, či dokonce neidentifikovatelné subjekty bez IČ (zpravidla fyzické osoby, které pod označením neziskových spolků pořádají „expedice“ a výlety a cenu zájezdu schovávají za mimořádné členské příspěvky). Poctivým cestovním kancelářím tak vznikají ekonomické ztráty a nerovné podmínky na trhu. Kdo však skutečně podstupuje riziko je spotřebitel.

 

Živnostenskou kontrolou jsou dle Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v rámci své působnosti pověřeny příslušné živnostenské úřady, které sledují, zda jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem. Ze zkušenosti AČCKA bohužel někdy bývá opomíjena kontrola v rovině jednoho z paragrafů občanského zákoníku (§2523), který za pořadatele považuje i takový subjekt, který poskytování zájezdu, byť jen vyvolává

AČCKA věří, že posílený tlak z řad několika dozorových orgánů by mohl více působit na příslušné živnostenské úřady, které samotnou kontrolu jednotlivých subjektů provádějí.

 

 

 

                Mgr. Kristýna Čámská

                Office / Account Manager AČCKA

08.11.2019

TZ AČCKA – Cestovní kanceláře vydávají poukazy na zájezdy, které jsou pojištěné. Zákazníci o své peníze nepřijdou

Poukazy na zájezdy jsou rozumným řešením pro zákazníky i cestovní kanceláře.

27.03.2020

123456789
287 položek, 58 stránek
 
 
Dovolená s ESO travel
 

 
 

 

Invia Skalla Aeolus Zájezdy.cz Eso Travel Travel 2002 Monatour Interhome Italia travel Jokratour
CK Mayer & Crocus Nemo Tour PTTours Geovita Nean tour CK Eva SnowTrex Go Afrika Geops Ludor
Vytvářím objednávku...