Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA přináší zásadní informace ve věci vysílání zájezdových řidičů do Francie


 
Zahraniční firmy usazené v jiné zemi EU, které vysílají své zaměstnance na území Francie, musí dle zákona Loi Macron důsledně dodržovat mzdové a deklarační povinnosti. Dodržování předpisů podléhá přísným kontrolám úřadů a v případě porušení povinností hrozí vysoké pokuty.  
 
AČCKA již v únoru loňského roku navázala spolupráci s partnerskou francouzskou právní kanceláří ve snaze objasnit problematiku deklaračních povinností českých CK provozujících vlastní autobusovou dopravu (autobusových dopravců) při přepravě osob na území Francie. Některé otázky však zůstávaly nejasné, proto se AČCKA obrátila přímo na řídící francouzské orgány a vyvolala jednání s francouzským ministerstvem práce a ministerstvem dopravy. Schůzka zástupců AČCKA (R. Škrabánek, K. Čámská), která se uskutečnila v říjnu roku 2019 na půdě ministerstva práce v Paříži, proběhla na vysoké odborné úrovni a drtivá většina dotazů byla z francouzské strany okamžitě zodpovězena.   
 
Nejvyšší příslušný francouzský úřad potvrdil, že firma, která vykonává přepravu osob do Francie v režimu tzv. „zavřených dveří“ (nástup a výstup cestujících se uskutečňuje mimo území Francie, ve Francii již nejsou k přepravě přijímáni noví cestující, typickým případem jsou např. poznávací zájezdy do Francie), nepodléhá deklaračním a dalším administrativním povinnostem vyplývajícím ze zákona Loi Macron (tato forma přepravy je právně považována za přepravu tranzitní, která je od povinností osvobozena). Oproti tomu autobusová doprava, během které je na území Francie realizován výstup či nástup nových cestujících, těmto pravidlům podléhá (např. incoming, kabotáž, pravidelná linka apod.).  
 
Potvrzení této skutečnosti samotnými francouzskými úřady považuje AČCKA za stěžejní informaci pro většinu členských CK, jež pořádají poznávací zájezdy do Francie a které současně provozující vlastní autobusovou dopravu. 
 
 
 


Mgr. Kristýna Čámská

Office / Account Manager AČCKA 

17.02.2020

123456789
317 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...