Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA proti plošné regulaci průvodcovské činnosti

Návrhy na úpravu výkonu povolání před druhým čtením v Poslanecké sněmovně

 

Otázka úpravy průvodcovské činnosti, která se změnou živnostenského zákona v roce 2008 stala volnou živností, je po letech znovu na stole. Z pohledu AČCKA byla stávající podoba regulace poněkud překvapivě znovuotevřena zastupitelstvem hlavního města Prahy v červenci minulého roku s požadavkem na podstatné zpřísnění podmínek a podmínění výkonu činnosti turistického průvodce splněním předepsané kvalifikace. Téma, které se v minulosti opakovaně otevíralo již mnohokrát, tak nyní opět rezonuje a návrh zákona pozvolna prochází Poslaneckou sněmovnou (zákon čeká na druhé čtení v první polovině června).

 

AČCKA se obratem po předložení návrhu aktivně zapojila do procesu formování nových pravidel a viditelně prosazuje své zásadně odmítavé stanovisko k převedení činnosti turistického průvodce do činnosti vázané. Tento postoj není ojedinělý a podporu pro liberální přístup k výkonu tohoto povolání dlouhodobě deklaruje také Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO) jako ústřední správní orgán pro oblast živnostenského podnikání. Stejný požadavek zaznívá také ze strany Evropské komise, která ve svém Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb z ledna roku 2017 regulaci této činnosti nedoporučuje a všechny regulující členské státy vyzývá ke zvážení odůvodnění a přiměřenosti existujících bariér.

 

Po předložení magistrátního návrhu Sněmovně se AČCKA účastnila dvou projednávání v Podvýboru pro cestovní ruch, a dále samostatného jednání přímo s předkladatelem návrhu. K návrhu vedení Prahy se asociace vyjádřila odmítavě s poukazem na dvousečnost tohoto nepřiměřeného řešení, které by mohlo poškodit zájem početné skupiny českých průvodců, kteří doprovázejí turisty při cestách do zahraničí a po České republice. Snaha zkvalitnit činnost průvodců působících v centru Prahy by v žádném případě neměla vézt k plošnému zavedení přísných kvalifikačních předpokladů.

 

AČCKA primárně prosazuje stávající liberální přístup k výkonu činnosti turistického průvodce, pokud by však přijetí nové úpravy bylo nezbytné, za schůdné východisko lze označit pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera, jehož součástí je dvoustupňový systém průkazu průvodce. Hlavním pozitivem návrhu je právě ponechání činnosti průvodce jako živnosti volné. Novinkou by pak bylo vydávání českého národního průkazu průvodce, který bude během výkonu činnosti na území ČR umístěn na viditelném místě. Získání průkazu 1. stupně nevyžaduje splnění žádných kvalifikačních předpokladů. Průkaz 2. stupně bude vydán pouze při splnění předepsané kvalifikace.

 

            AČCKA podporuje obecně uznávaný cíl zajištění kvality poskytovaných služeb, rozporuje však způsob, kterým je možné jej dosáhnout. Řešením problému neoprávněného či nekvalitního výkonu této činnosti není zpřísnění platné legislativy, ale přirozená regulace postavená na odpovědnosti cestovní kanceláře za své služby vůči zákazníkům a dostatečná kontrola oprávněnosti působení zejména cizojazyčně hovořících zahraničních „průvodců“ ze strany příslušných orgánů.

 

Roman Škrabánek, prezident AČCKA

Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA

 

30.05.2019

123456789
320 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...