Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA vítá státní pomoc pro CK se zajištěním proti úpadku

  • Vláda by dnes měla projednávat program pomoci pro CK se zajištěním proti úpadku formou státní bankovní záruky

 

  • Cílem je usnadnit přístup cestovním kancelářím k povinnému pojištění, jehož podmínky byly ze strany pojišťoven značně zpřísněny.  

 

AČCKA velmi vítá připravovaný program „COVID Záruka CK“, jehož cílem je usnadnit cestovním kancelářím přístup k získání povinného pojištění pro případ úpadku, které je zákonnou podmínkou pro provozování činnosti cestovní kanceláře. Jedná se o pojištění, které v případě úpadku CK pokrývá úhradu veškerých plateb zákazníků a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR.

 

V současné době cestovní kanceláře nečelí pouze negativním dopadům koronavirové pandemie, ale také značnému zpřísnění podmínek ze strany pojišťoven pro získání pojištění pro případ úpadku. Zpřísnění podmínek spočívá v tom, že pojišťovny po cestovní kanceláři obvykle požadují pro nové pojistné období, vedle úhrady samotného pojistného, i složení vysoké jistiny (vinkulace), která zásadním způsobem dopadá na jejich likviditu a může být i likvidační.

 

Podstatou připravovaného programu je poskytnutí státní bankovní záruky prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, která by za určitých podmínek pokryla významnou část (až 75%) jistiny požadované pojišťovnou v procesu sjednání pojištění pro případ úpadku. Schválením programu s objemem záruk ve výši 300 mil. Kč (s limitem 4. mil. Kč na jednu CK) stát umožní velkému množství cestovních kanceláří nadále provozovat svou činnost. Odhadujeme, že připravovanou podporu může využít až 90% cestovních kanceláří.

 

Záruční schéma vnímáme jako podporu především pro malé a střední cestovní kanceláře, které mají své nezpochybnitelné místo na trhu. Malé a střední cestovní kanceláře významně přispívají k celkové pestrosti nabídky a napomáhají rozložit riziko, které by pro systém zajištění plynulo z přílišné koncentrace kapitálu v podobě malého počtu největších subjektů, jak i ukázal úpadek britské cestovní kanceláře Thomas Cook. Stav většího počtu stabilních subjektů, který současně zajišťuje zdravě konkurenční prostředí, se proto jeví jako žádoucí.  

 

AČCKA státní pomoc v otázce získání zákonného pojištění cestovních kanceláří přímo iniciovala a bezprostředně se účastnila přípravy programu a nastavení dílčích parametrů. Správcem programu je MPO s participativní účastí MMR. AČCKA oceňuje opravdu funkční spolupráci s MPO, MMR a ČMZRB, jejímž prostřednictvím bude bankovní záruka po schválení vládou poskytována.

 

Roman Škrabánek

prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA)

 

Kontakt pro média:

Tereza Picková

výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA),

tel. č. +420 602 625 999

 

Tisková zpráva AČCKA ze dne 18.1.2021

Foto: Pixabay.com

18.01.2021

AČCKA na Holiday World 2023

AČCKA se zúčastnila 31. ročníku mezinárodních veletrhů HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze.

20.03.2023

Pozor na podvodné prodejce zájezdů

TZ AČCKA 14. 3. 2023 | Nekupujte zájezdy u neprověřených subjektů na sociálních sítích

20.03.2023

Podpora cestovního ruchu Malajsie

TZ AČCKA 7.3.2023 | Začíná ITB Berlin. Návazně probíhají jednání, mj. mezi AČCKA a MATTA.

07.03.2023

Nová informační povinnost o slevách se netýká služeb

Legislativní novinky pro CK/CA dle zákona o ochraně spotřebitele

16.02.2023

Začíná nejvyšší sezóna zájezdů do exotiky

TZ AČCKA 27. 1. 2023 | Zájem Čechů o exotické zájezdy je srovnatelný s dobou před pandemií.

27.01.2023

123456789
355 položek, 71 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...