Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

ECTAA podává žalobu na IATA za porušení antimonopolních pravidel

Právní krok je vyústěním dlouhodobě neúspěšných jednání ECTAA s IATA o potřebě modernizace systému distribuce letenek a snah o docílení vyváženějšího postavení akreditovaných prodejců a leteckých společností.

 

Obchodní vztah mezi cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi se v průběhu let vyvíjel a s původním obchodním modelem už má nyní pramálo společného. Tradiční partnerství bylo narušeno a letecké společnosti otevřeně vstupují do přímé konkurence s celosvětovou sítí cestovních kanceláří/akreditovaných IATA prodejců o distribuci letenek. Dříve zcela běžné systémy odměňování založené na provizích byly opuštěny, beze změn však naopak zůstávají velmi přísná, jednostranná a nepřiměřená smluvní omezení uvalená na cestovní kanceláře při prodeji kapacit prostřednictvím leteckých společností přes prodejní systém „Passenger Agency Programme“ (PAP). Tento systém je vystavěn na klasickém zprostředkovatelském principu a podmíněn smlouvou vyžadující podpis akreditovaného IATA prodejce. Ta však byla vypracována před 40 lety a zdaleka tak nereflektuje soudobou ekonomickou realitou.

 

ECTAA vždy usilovala o rovné podmínky napříč všemi distribučními kanály s přihlédnutím k zájmům spotřebitelů i podniků. Veškeré pokusy ECTAA o modernizaci distribučního systému PAP a dosažení smysluplných změn však byly protistranou systematicky odmítány.

 

V souvislosti s modelem PAP bylo identifikováno několik klíčových otázek, které z pohledu ECTAA omezují hospodářskou soutěž na trhu distribuce letenek. Nejedná se přitom pouze o izolované dílčí problémy, ale spíše o vnímání PAP jako organizovaného dominantního systému, který omezuje hospodářskou soutěž.

 

Zatímco PAP má přímý a nákladný dopad na obchodní politiku a finanční situaci akreditovaných prodejců i na nepřímou distribuci letenek jako celek, cestovní kanceláře na rozhodování nemají žádný vliv a jsou bezmocné, pokud jde o nastavení pravidel. Důvodem je skutečnost, že správní orgán PAP (tzv. IATA Passenger Agency Conference) se skládá pouze z leteckých společností, které o pravidlech prodejního modelu rozhodují jednostranně.

 

Obchodní model byl nedávno pozměněn o nový program s názvem New Generation ISS. Mimo jiné tak byla zavedena určitá prodejní omezení, která akreditované prodejce zavazují k předfinancování prodejů, jakmile je dosaženo určité prahové hodnoty. Stejně tak jsou vyžadovány stále vyšší a častější finanční záruky.

 

„Nepřímý prodej letenek je nebezpečně poškozován v důsledku zneužívání dominantního postavení ze strany IATA, přičemž právě nyní je více než kdy jindy zapotřebí pomoci spotřebitelům s orientací v záplavě složité a nepřehledné nabídky letenek včetně rostoucího počtu doplňkových služeb,“ uvedl Pawel Niewiadomski, prezident ECTAA.

 

ECTAA se proto nyní obrací na Komisi, aby zahájila vyšetřování možného porušení pravidel hospodářské soutěže v rámci systému distribuce letenek pod sdružením IATA a zamezila případnému protiprávnímu jednání. Stížnost byla dne 24.5.2019 předložena k prošetření Evropské komisi s podezřením na porušení článků 101 a 102 Smlouvy o EU.

 

 

Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA

 

Originál tiskové zprávy ECTAA ze dne 27/05/2019 naleznete pod tímto odkazem

 

16.07.2019

Zájezdy po Maroku budou v průběhu září pořádány

TZ AČCKA 13. 9. 2023 | Páteční zemětřesení neovlivní poznávací program zájezdů.

13.09.2023

Život na ostrově Rhodos se vrací do normálu

TZ AČCKA 1. 8. 2023, 9:00 | Na jihu ostrova zůstávají nyní uzavřeny pouze jednotky hotelů.

01.08.2023

Stav nouze na Rhodosu byl zrušen

Stav nouze na řeckém ostrově Rhodos byl zrušen.

29.07.2023

Stav nouze na Rhodosu se nedotkne turistů

Stav nouze na Rhodosu je administrativní opatření a neomezuje cestovní ruch.

26.07.2023

U moře se čeští dovolenkáři cítí cenově lépe než doma

TZ AČCKA 28. 6. 2023 | V dovolenkových destinacích se ceny zvyšují pomaleji než v ČR.

29.06.2023

123456789
364 položek, 73 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...