Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

ECTAA podává žalobu na IATA za porušení antimonopolních pravidel

Právní krok je vyústěním dlouhodobě neúspěšných jednání ECTAA s IATA o potřebě modernizace systému distribuce letenek a snah o docílení vyváženějšího postavení akreditovaných prodejců a leteckých společností.

 

Obchodní vztah mezi cestovními kancelářemi a leteckými společnostmi se v průběhu let vyvíjel a s původním obchodním modelem už má nyní pramálo společného. Tradiční partnerství bylo narušeno a letecké společnosti otevřeně vstupují do přímé konkurence s celosvětovou sítí cestovních kanceláří/akreditovaných IATA prodejců o distribuci letenek. Dříve zcela běžné systémy odměňování založené na provizích byly opuštěny, beze změn však naopak zůstávají velmi přísná, jednostranná a nepřiměřená smluvní omezení uvalená na cestovní kanceláře při prodeji kapacit prostřednictvím leteckých společností přes prodejní systém „Passenger Agency Programme“ (PAP). Tento systém je vystavěn na klasickém zprostředkovatelském principu a podmíněn smlouvou vyžadující podpis akreditovaného IATA prodejce. Ta však byla vypracována před 40 lety a zdaleka tak nereflektuje soudobou ekonomickou realitou.

 

ECTAA vždy usilovala o rovné podmínky napříč všemi distribučními kanály s přihlédnutím k zájmům spotřebitelů i podniků. Veškeré pokusy ECTAA o modernizaci distribučního systému PAP a dosažení smysluplných změn však byly protistranou systematicky odmítány.

 

V souvislosti s modelem PAP bylo identifikováno několik klíčových otázek, které z pohledu ECTAA omezují hospodářskou soutěž na trhu distribuce letenek. Nejedná se přitom pouze o izolované dílčí problémy, ale spíše o vnímání PAP jako organizovaného dominantního systému, který omezuje hospodářskou soutěž.

 

Zatímco PAP má přímý a nákladný dopad na obchodní politiku a finanční situaci akreditovaných prodejců i na nepřímou distribuci letenek jako celek, cestovní kanceláře na rozhodování nemají žádný vliv a jsou bezmocné, pokud jde o nastavení pravidel. Důvodem je skutečnost, že správní orgán PAP (tzv. IATA Passenger Agency Conference) se skládá pouze z leteckých společností, které o pravidlech prodejního modelu rozhodují jednostranně.

 

Obchodní model byl nedávno pozměněn o nový program s názvem New Generation ISS. Mimo jiné tak byla zavedena určitá prodejní omezení, která akreditované prodejce zavazují k předfinancování prodejů, jakmile je dosaženo určité prahové hodnoty. Stejně tak jsou vyžadovány stále vyšší a častější finanční záruky.

 

„Nepřímý prodej letenek je nebezpečně poškozován v důsledku zneužívání dominantního postavení ze strany IATA, přičemž právě nyní je více než kdy jindy zapotřebí pomoci spotřebitelům s orientací v záplavě složité a nepřehledné nabídky letenek včetně rostoucího počtu doplňkových služeb,“ uvedl Pawel Niewiadomski, prezident ECTAA.

 

ECTAA se proto nyní obrací na Komisi, aby zahájila vyšetřování možného porušení pravidel hospodářské soutěže v rámci systému distribuce letenek pod sdružením IATA a zamezila případnému protiprávnímu jednání. Stížnost byla dne 24.5.2019 předložena k prošetření Evropské komisi s podezřením na porušení článků 101 a 102 Smlouvy o EU.

 

 

Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA

 

Originál tiskové zprávy ECTAA ze dne 27/05/2019 naleznete pod tímto odkazem

 

16.07.2019

123456789
320 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...