Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

Nová informační povinnost o slevách se netýká služeb

Legislativní novinky pro CK/CA dle zákona o ochraně spotřebitele

 

 

 

Dne 6. ledna 2023 nabyly účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele a novela občanského zákoníku, které se vztahují i na činnost cestovních kanceláří a agentur a rozšiřují tak regulatorní prostředí našeho již přeregulovaného oboru.

 

 

Novely obou zákonů přinášejí nové povinnosti, které se týkají několika klíčových oblastí, mj. online objednávky, cenotvorby, spotřebitelských recenzí, informačních povinností, textové podoby smluv a všeobecných obchodních podmínek a dalších. S novou právní úpravou jsou zaváděny i účinnější sankce za jejich nedodržování.

 

Revolucí novely zákona o ochraně spotřebitele je stanovení informační povinnosti při zveřejňování slev. Informace o slevě z ceny musí nově obsahovat informaci o nejnižší ceně, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Z výkladu spolupracující advokátní kanceláře KMVS však vyplývá, že toto ustanovení se vztahuje pouze na slevy z ceny výrobků, nikoli na slevy z ceny služeb. Skutečnost, že se tato v praxi cestovních kanceláří a agentur těžko proveditelná a neúměrně zatěžující povinnost vztahuje pouze na výrobky a nikoli služby, byla potvrzena i ze strany České obchodní inspekce.

 

Informační povinnost při zveřejňování slev primárně cílí na obchodní centra a supermarkety, nikoli na činnost cestovních kanceláří a agentur. Na smlouvy o zájezdu či přepravě tedy nedopadá.

 

Nové regulace se týkají cestovních kanceláří a agentur zejména v oblasti online objednávky, pokud dochází k uzavření smlouvy o zájezdu. CK/CA musí zajistit, aby zákazník vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

 

Další platby nad hlavní smluvní závazek je nadále možné požadovat jen na základě výslovného souhlasu zákazníka, nově však výslovný souhlas nelze dovodit z předem připraveného nastavení, které by musel zákazník odmítnout. Jakoukoli úhradu je tedy nutné odsouhlasit, a to vědomým zatržením políčka s konkrétní nabídkou, např. cestovního pojištění apod. Žádná políčka s nabídkou návazných služeb nesmějí být předzatržena.

 

Další úprava se týká i spotřebitelských recenzí (obchodník musí zajistit, že recenze pochází od osob, které službu zakoupily/využily), cenotvorby (pokud je cena přizpůsobena spotřebiteli na základě automatů, je nutné o tom spotřebitele informovat), telefonického uzavírání smluv (obchodník musí uvést svoji totožnost, účel hovoru a textově potvrdit nabídku, kterou je spotřebitel vázán až po elektronickém potvrzení či podpisu), textové podoby smlouvy o zájezdu, Všeobecných obchodních podmínek a jiných ujednání (nelze zasílat odkazem, dokumenty musejí být v listinné podobě či podobě trvalé elektronické a přiložené ke smlouvě o zájezdu v rámci e-mailové komunikace) a informační povinnosti před uzavřením smlouvy.

 

Aktuální výklad spolupracující advokátní kanceláře k legislativním novinkám je pro členy k dispozici zdarma v rámci členství. Nečlenské subjekty se však v případě zájmu rovněž mohou obrátit na sekretariát AČCKA a získat bližší informace.

 

 

Roman Škrabánek, prezident AČCKA

zpracování pro TTG Czech

Novela zákona o ochraně spotřebitele – nová informační povinnost při zveřejňování slev se netýká služeb | ttg.cz

16.02.2023

AČCKA na Holiday World 2023

AČCKA se zúčastnila 31. ročníku mezinárodních veletrhů HOLIDAY WORLD & REGION WORLD v Praze.

20.03.2023

Pozor na podvodné prodejce zájezdů

TZ AČCKA 14. 3. 2023 | Nekupujte zájezdy u neprověřených subjektů na sociálních sítích

20.03.2023

Podpora cestovního ruchu Malajsie

TZ AČCKA 7.3.2023 | Začíná ITB Berlin. Návazně probíhají jednání, mj. mezi AČCKA a MATTA.

07.03.2023

Začíná nejvyšší sezóna zájezdů do exotiky

TZ AČCKA 27. 1. 2023 | Zájem Čechů o exotické zájezdy je srovnatelný s dobou před pandemií.

27.01.2023

Během ledna lze čerpat největší slevy na letní zájezdy.

TZ AČCKA 6. 1. 2023 | Průměrná cena prodaného zájezdu se mírně zvýšila.

09.01.2023

123456789
355 položek, 71 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...