Struktura asociace - pracovní sekce

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Pracovní sekce AČCKA

 

 1. Sekce pro evropské záležitosti – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – S. Brandeisová, K. Chaloupková, K. Nemravová, Z. Edelmann

Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům nové informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, zejména nové či připravované legislativy, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní.

 

 • Member of Board of ECTAA: Roman Škrabánek, prezident AČCKA, MONATOUR a.s., 
 • Deputy Director of ECTAA: Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka AČCKA
 • Fiscal Committee: Roman Škrabánek, prezident AČCKA, MONATOUR
 • Air Matters Committee: Martina Hrnčířová, členka Prezidia AČCKA, Student Agency Travel
 • Legal Committee: Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka AČCKA
 • Tourism Committee: Aleš Vítek, člen Prezidia AČCKA, CK FISCHER
 • Technology Committee: Lukáš Věžník, člen Prezidia AČCKA, Zájezdy.cz
 • Sustainable Committee: Kateřina Nemravová, sekretariát AČCKA

 

 1. Sekce legislativní a etická – předseda Jan Zeman

Členové sekce – R. Škrabánek, T. Cikán, S. Brandeisová, P. Kraus, R. Šafařík

Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Připomínkuje předkládané návrhy zákonů a dalších právních řádů, které se týkají cestovního ruchu s cílem prospěchu pro podnikatele. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenční situace na trhu, snaží se, aby vznikal soulad mezi cestovními kancelářemi, agenturami a spotřebiteli, aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její výstupy prezentuje členům.

Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a dohlíží na to, aby nekalé obchodní praktiky a neoprávněné podnikání v cestovním ruchu byly řádně postihovány. 

 

 1. Sekce touroperátorů a cestovních agentur – předsedkyně Dana Kozáková

Členové sekce – P. Kraus, T. Cikán, R. Šafařík, L. Věžník, O. Huspeková, T. Plánka

Zabývá se problematikou práce touroperátorů ve vztahu k partnerům (zejména retailerům, leteckým a autokarovým dopravcům, poskytovatelům finančních služeb). Poskytuje informace a doporučení ke smluvnímu vztahu založenému na smlouvě o zájezdu, zadává právní analýzy a řeší podněty členů. Zabývá se problematikou internetového prodeje.

 

 1. Sekce incomingu a domácího cestovního ruchu - předsedkyně Dana Kozáková

           Členové sekce – P. Hoška, K. Nemravová

Sekce má za úkol podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do ČR. Za tímto účelem pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, na kterých je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, setkání a prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe.

 

 1. Sekce výstavní, veletržní a kongresová – předsedkyně Renata Moník Petříčková

Členové sekce – K. Nemravová, K. Chaloupková, D. Kozáková, H. Průšová

Výstavní sekce zabezpečuje účast AČCKA na veletrzích GO a Regiontour Brno a Holiday World v Praze. Sekce dojednává výhodné smluvní podmínky účasti členů na veletrzích, podílí se na tvorbě doprovodných programů a průběh veletrhů připomínkuje. Dále zajišťuje organizaci akcí AČCKA, jako je Kongres, fam tripy a jiné akce a odborná setkání.

 

 1. Sekce autobusové dopravy – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – V. Hačecký, B. Juračka, M. Hořanský, R. Zeť, T. Postl, L. Jarý, R. Prach, A. Bodanský, J. Malý

Sekce má za úkol připravovat podklady ke zdanění příležitostné dopravy osob v různých státech EU, zjišťovat platnou legislativu pro autobusové dopravce a iniciovat dodržování bezpečnosti u autobusové dopravy cestovních kanceláří.

 

 1. Sekce letecké dopravy a prodeje letenek - předsedkyně Martina Hrnčířová

Členové sekce - J. Horák, V. Beneš

 

 

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...