Struktura asociace - pracovní sekce

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Pracovní sekce AČCKA

 

  1. Sekce pro evropské záležitosti – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – S. Brandeisová, T. Picková, K. Chaloupková, K. Čámská

Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům nové informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, zejména nové či připravované legislativy, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní.

 

Director of ECTAA: Roman Škrabánek

Deputy Director of ECTAA: Tereza Picková

Fiscal Committee: Roman Škrabánek

Air Matters Committee: Věra Janičinová

Destination Committee: Kateřina Chaloupková

 

  1. Sekce legislativní a etická – předsedkyně Soňa Brandeisová

Členové sekce – R. Škrabánek, T. Cikán, J. Zeman, R. Šafařík, S. Mrázek

Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Připomínkuje předkládané návrhy zákonů a dalších právních řádů, které se týkají cestovního ruchu s cílem prospěchu pro podnikatele. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenční situace na trhu, snaží se, aby vznikal soulad mezi cestovními kancelářemi, agenturami a spotřebiteli, aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její výstupy prezentuje členům.

Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a dohlíží na to, aby nekalé obchodní praktiky a neoprávněné podnikání v cestovním ruchu byly řádně postihovány. 

 

  1. Sekce touroperátorů a prodejců – předseda Petr Kraus

Členové sekce – T. Cikán, R. Šafařík, L. Věžník, D. Kozáková, S. Mrázek, J. Hájek

Zabývá se problematikou práce touroperátorů ve vztahu k partnerům (zejména retailerům, leteckým a autokarovým dopravcům, poskytovatelům finančních služeb). Poskytuje informace a doporučení ke smluvnímu vztahu založenému na smlouvě o zájezdu, zadává právní analýzy a řeší podněty členů. Zabývá se problematikou internetového prodeje.

 

  1. Sekce incomingová – předseda Stanislav Mrázek

           Členové sekce – T. Okamura, T. Picková, K. Čámská, R. Král

Sekce má za úkol podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do ČR. Za tímto účelem pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, na kterých je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, setkání a prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe.

 

  1. Sekce výstavní a veletržní – předsedkyně Renata Moník Petříčková

Členové sekce – T. Picková, K. Čámská

Výstavní sekce zabezpečuje účast AČCKA na veletrzích GO a Regiontour Brno a Holiday World v Praze. Sekce dojednává výhodné smluvní podmínky účasti členů na veletrzích, podílí se na tvorbě doprovodných programů a průběh veletrhů připomínkuje. Dále zajišťuje organizaci akcí AČCKA, jako je Kongres, fam tripy a jiné akce a odborná setkání.

 

  1. Sekce dopravní – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – Vladimír Hačecký, Bohuslav Juračka, Miroslav Hořanský, Jan Řehoř, Roman Zeť, Jaroslav Michal, Ladislav Jarý, Roman Prach, Antonín Bodanský

Sekce má za úkol připravovat podklady ke zdanění příležitostné dopravy osob v různých státech EU, zjišťovat platnou legislativu pro autobusové dopravce a iniciovat dodržování bezpečnosti u autobusové dopravy cestovních kanceláří.

 

  1. Sekce Public Relations

Členové sekce – Roman Škrabánek, Tomáš Cikán

Pro komunikaci s médii je pověřena Tereza Picková, výkonná ředitelka AČCKA.

 

 

 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...