Struktura asociace - pracovní sekce

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Pracovní sekce AČCKA

 

1. Sekce pro evropské záležitosti – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – K. Chaloupková, M. Hrnčířová,  A. Vítek, L. Věžník, K. Nemravová

Sekce zajišťuje členství AČCKA v evropské asociaci ECTAA, zpracovává a předkládá prezidiu a členům nové informace z EU týkající se oblasti cestovního ruchu, zejména nové či připravované legislativy, podílí se na připomínkování připravovaných legislativních norem EU, zajišťuje komunikaci s jinými členskými asociacemi ECTAA, zastupuje AČCKA na evropských jednáních a předkládá informace z pravidelných zasedání ECTAA. Úzce spolupracuje se sekcí legislativní.

 

  • Member of Board of ECTAA: Roman Škrabánek, prezident AČCKA, MONATOUR a.s., 
  • Deputy Director of ECTAA: Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka AČCKA
  • Fiscal Committee: Roman Škrabánek, prezident AČCKA, MONATOUR
  • Air Matters Committee: Martina Hrnčířová, členka Prezidia AČCKA, Student Agency Travel
  • Legal Committee: Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka AČCKA
  • Tourism Committee: Aleš Vítek, člen Prezidia AČCKA, CK FISCHER
  • Technology Committee: Lukáš Věžník, člen Prezidia AČCKA, Zájezdy.cz
  • Sustainable Committee: Kateřina Nemravová, sekretariát AČCKA

 

2. Sekce legislativní a etická – předseda Jan Zeman

Členové sekce – R. Škrabánek, T. Cikán, P. Kraus, T. Plánka, Z. Edelmann

Legislativní sekce zajišťuje jednání s ministerstvy, vládními organizacemi a úřady. Připomínkuje předkládané návrhy zákonů a dalších právních řádů, které se týkají cestovního ruchu s cílem prospěchu pro podnikatele. Vyvolává jednání ke zlepšení konkurenční situace na trhu, snaží se, aby vznikal soulad mezi cestovními kancelářemi, agenturami a spotřebiteli, aby nedocházelo k neoprávněnému podnikání. Spolupracuje na připomínkách a návrzích pro evropskou asociaci ECTAA a její výstupy prezentuje členům.

Etická sekce řeší spory mezi členskými subjekty a dbá na dodržování etického kodexu AČCKA. Prosazuje etiku v cestovním ruchu a dohlíží na to, aby nekalé obchodní praktiky a neoprávněné podnikání v cestovním ruchu byly řádně postihovány. 

 

Pracovní skupina k neoprávněnému podnikání

Členové skupiny: R. Škrabánek, D. Kozáková, L. Věžník, J. Michal, K. Šmídlová, V. Měchura, M. Utíkal, I. Hendrychová, V. Kirchner

Jednou z důležitých náplní činnosti je problematika neoprávněného provozování cestovní kanceláře. Za tímto účelem se sekce pravidelně schází a řeší jednotný postup AČCKA k takovým subjektům.

 

3. Sekce incomingu a domácího cestovního ruchu - předseda Viliam Sivek

           Členové sekce – L. Fidranská, P. Hoška

Sekce má za úkol podávat členům AČCKA informace z oblasti incomingu do ČR. Za tímto účelem pravidelně organizuje setkání incomingové sekce, na kterých je připraven odborný program se zaměřením na novinky v legislativě, aktuální informace z EU, setkání a prezentace měst a krajů a představení dalších zajímavých novinek z praxe.

 

4. Sekce autobusové dopravy – předseda Roman Škrabánek

Členové sekce – V. Hačecký, B. Juračka, M. Hořanský, L. Jarý, R. Prach, A. Bodanský, J. Malý

Sekce má za úkol připravovat podklady ke zdanění příležitostné dopravy osob v různých státech EU, zjišťovat platnou legislativu pro autobusové dopravce a iniciovat dodržování bezpečnosti u autobusové dopravy cestovních kanceláří.

 

5. Sekce letecké dopravy a prodeje letenek - předsedkyně Martina Hrnčířová

Členové sekce - J. Horák, V. Beneš

Pracovní skupina se zabývá záležitostmi IATA a vztahem leteckých společností a akreditovaných prodejců letenek. Čerpá informace z ECTAA a chrání zájmy prodejců letenek na českém trhu.

 

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...