Nejčastější dotazy zákazníků cestovních kanceláří

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Dotazy klientů

Nejčastější dotazy zákazníků cestovních kanceláří a agentur

 
Vítáme Vás na stránce odpovědí na nejčastější dotazy zákazníků týkající se problematiky cestovního ruchu.

Na co si dát pozor při nákupu zájezdu?

Jak vybrat zájezd, abychom se nedostali do potíží? Co má obsahovat smlouva o zájezdu, kterou zákazník podepisuje při nákupu? Jak zájezd reklamovat? Co dělat, když služby nesplnily to, co máte uvedeno ve smlouvě a za co jste zaplatili?
 
Může AČCKA pomoci řešit reklamaci?

Asociace je sdružením, které není oprávněno k řešení reklamací zákazníků cestovních kanceláří a k rozhodování ve sporech mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem. Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Pokud s jejím vyřízením není zákazník spokojen, může se obrátit na Českou obchodní inspekci pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 

Kde zjistím, že je CK pojištěna proti úpadku?

Zákazník cestovní kanceláře či cestovní agentury obdrží doklad o pojištění pořadatele zájezdu pro případ úpadku. Platnost pojištění je možné ověřit telefonicky či na webových stránkách dané pojišťovny, u které je cestovní kancelář zajištěna.

 

Jaký je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou?

Zákon č. 159/1999 Sb. přesně vymezuje podmínky podnikání v cestovním ruchu. V tomto zákonu také nalezneme vymezení pojmů cestovní kancelář a cestovní agentura. V obecných rysech někdy cestovní kancelář nazýváme pořadatelem, touroperátorem nebo organizátorem a cestovní agenturu dealerem nebo smluvním provizním prodejcem. Již toto názvosloví samo o sobě vypovídá o základním rozdílu.
Zájezd je vždy tvořen kombinací dvou a více služeb cestovního ruchu (ubytování, doprava atd.). Tento zájezd ždy sestaví a organizuje cestovní kancelář, která má řádné pojištění pro případ úpadku. Zakoupit jej však můžete i prostřednictvím cestovní agentury, která má uzavřenu smlouvu o provizním prodeji se zmíněnou cestovní kanceláří.

Na smlouvě o zájezdu, kterou u cestovní agentury uzavíráte je vždy napsáno, kdo je pořadatelem. Navíc dostáváte vždy doklad o pojištění pro případ úpadku od tohoto pořadatele (tedy ne od cestovní agentury, u které zájezd kupujete, ta pouze smluvně provádí prodej zájezdů).

Cestovní agentura je však legitimním dodavatelem jednotlivých služeb cestovního ruchu (pronájmy vozů, prodej letenek, hotelové ubytování atd.), které sama přímo sjednává bez účasti cestovní kanceláře. Pokud se jedná o společnosti vozící turisty do České republiky, pak je zde ve větší míře zastoupena činnost cestovních agentur neboť opětovně poskytované služby nevyžadují povinnost se pojistit proti úpadku cestovní kanceláře (zejména z důvodu, že pokud se jedná o zájezdy, pak konečným prodejcem je zahraniční společnost v místě bydliště turisty, která má povinnost se pojistit dle zákonů té které země).

 
Chtěl/a bych založit cestovní kancelář či agenturu. Můžete mi poradit?

AČCKA zastupuje a poskytuje služby cestovním kancelářím, které již minimálně 3 měsíce operují na trhu cestovního ruchu. Servis pro založení firmy neposkytujeme. Pro seznámení s problematikou doporučujeme prostudovat zákon č. 159/1999 Sb.Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře od MMR ČR.

 
Nedostal/a jsem pokyny na cestu 7 dní před odjezdem. Co s tím?

Podle nového občanského zákoníku, konkrétně § 2529, pořadatel zájezdu doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi předal.

Při leteckých charterových zájezdech bohužel může dojít k tomu, že cestovní kancelář nemá od dopravce potvrzenou hodinu odletu včas, tzn. nejpozději 7 dnů před odletem. Protože tato informace není cestovní kanceláři známa, nemůže ji ani zákazníkovi zaslat. Ale v každém případě by měla předat alespoň další údaje, které jsou ji známy. Jedná se o velmi složitou situaci, kterou nezavinila ani cestovní kancelář, ale ani letecký charterový dopravce, protože u nepravidelné letecké dopravy může docházet k jiným časovým odletům v návaznosti na přeplněné letecké koridory pro pravidelnou leteckou dopravu.

 
Do hotelu jsme přijeli až po půlnoci. Máme nárok na slevu?

Za zahájení zájezdu se obecně považuje odbavení zákazníků při odjezdu/odletu. Tj. pokud byl klient odbaven ještě v plánovaný den odletu/odjezdu, nárok na slevu nemá. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností nezaviněných cestovní kanceláří ke změně odletu, odletového či příletového místa, mezipřistání, zpoždění apod., cestovní kancelář za případné škody, které by mohly zákazníkovi tímto vzniknout, většinou neodpovídá a není povinna nahradit služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. Doporučujeme přečíst smlouvu o zájezdu a všeobecné smluvní podmínky CK.

 
Zájezd začíná ve čtvrtek a končí následující nedělí. Přesto, že cestovní kancelář uvádí délku zájezdu 11 dní, první den se odlétá ve večerních hodinách a poslední den se dopoledne odjíždí z hotelu. Je toto v pořádku?

Cestovní kanceláře uvádí ve svých katalozích celkový počet dní zájezdu, ve smluvních podmínkách se většinou zákazník dočte, že první a poslední den je určen k přepravě do cílové destinace, nikoli k vlastní rekreaci.

 
Cestovní kancelář nám slíbila jeden konkrétní hotel a pak nás ubytovala jinam. Můžeme se bránit?

V případě překnihování (overbookingu), ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, případně jiných okolností, které cestovní kancelář nezavinila, cestovní kancelář může zajistit ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Cestovní kancelář toto není schopna ovlivnit a o změně hotelu se sama dozvídá velmi pozdě, výjimečně i až na místě (např. v situaci, kdy je ubytován ten, kdo přijede první).

 

Co se považuje za "noc" v hotelu?

Obecně se považuje za noc, kterou klient strávil v hotelu, přítomnost na pokoji v době mezi 16,00 a 10,00 h druhého dne. Pokud tedy klient přijede do hotelu až k ránu, ale je okamžitě ubytován, čerpá již tuto noc. A naopak, pokud může zůstat na pokoji do večerních hodin posledního dne, považuje se toto také za čerpání noci.

 

V případě Vašich dalších dotazů ohledně služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur nás můžete kontaktovat na sekretariat@accka.cz.

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...