Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Zajímavosti

Představení nového přidruženého člena: TourPressClub

Asociace profesionálních novinářů působících v oblasti cestovního ruchu

Dear AČCKA Members, 


Thank you for a warm welcome at the Association of Tour Operators and Travel Agents of the Czech Republic.

We, at TourPressClub, are very pleased to have become an associated member of the AČCKA.

 

Below, please, find a quick overview of our activities and our presentation attached to this email. We are looking forward to a fruitful and beneficial cooperation with the Leaders of the organization as well as the rest of members.

 

Inara and Dario

 

TourPressClub is a Travel Journalism Guild of the Media Union of the Russian Federation. The organisation was founded in 1994 and is one of Russia’s oldest Associations of Professional Journalists working in the sphere of Tourism and Travel. 

TourPressClub has over 70 Members in Media, working with Print and Digital publications, Radio and TV Channels, as well as International Journalists. 

 

Since 2000, TourPressClub has been publishing The ‘Industry of Tourism & Culture’ Magazine for companies and professionals.

Published 2x Year, in Spring and Autumn, before largest Tourist Exhibitions in Russia, where it is being distributed to tour operators, agencies, major Russian and foreign tourism exhibitions, insurance and transport companies, diplomatic and national tourism offices, as well as state and public organisations of the Russian Federation. 

Since 2014, TourPressClub has been publishing ‘TourPressClub' E-magazine. The aim of this publication is to acquaint readers with up-to-date tourism information, innovations in the infrastructure of tourism and culture, as well as new areas for independent travel.

The magazine is published 3-4x Year.

Full versions of both publications (Print and Digital) are also available to be viewed on the TourPressClub official website. 

They are also available on Russia’s main portal for digital media — www.pressa.ru and on www.issuu.com - the world distributing leader of digital magazines, books and catalogs.

The readership per edition reaches over 1.1 million people. 

 

________________________________________________________________

 

Vážení členové AČCKA,

 

Děkujeme za vřelé přivítání v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.

V TourPressClub jsme velmi potěšeni, že jsme se stali přidruženým členem AČCKA.

 

Níže naleznete přehled našich aktivit. Těšíme se na přínosnou a prospěšnou spolupráci s vámi.

 

Inara a Dario

 

TourPressClub je cestovní novinářský spolek Mediální unie Ruské federace. Tato nezisková veřejná organizace byla založena v roce 1994 a je jednou z nejstarších ruských asociací profesionálních novinářů působících v oblasti cestovního ruchu a cestování.

TourPressClub má přes sedmdesát členů v médiích, pracuje s tištěnými a digitálními publikacemi, rozhlasovými a televizními kanály a také s mezinárodními novináři.

Od roku 2000 vydává TourPressClub časopis ‘Industry of Tourism & Culture’ pro společnosti a profesionály. Publikace je vytištěna v plné barvě, s laminovanou titulní stranou a 64-88 lesklými stránkami.

Je publikována 2x ročně, na jaře a na podzim, před největšími výstavami cestovního ruchu v Rusku, kde probíhá její distribuce cestovním kancelářím, agenturám, významným ruským a zahraničním výstavám cestovního ruchu, pojišťovnám a dopravním společnostem, diplomatickým a národním úřadům cestovního ruchu a státním a veřejným organizacím Ruské federace.

Od roku 2014 TourPressClub vydává také E-časopis „TourPressClub“. Cílem této publikace je seznámit čtenáře s aktuálními informacemi o cestovním ruchu, inovací v infrastruktuře cestovního ruchu a kultury, jakož i novými oblastmi pro nezávislé cestování.

Časopis je vydáván 3-4x za rok.

Plné verze obou publikací (tiskové i digitální) jsou také k dispozici k nahlédnutí na oficiálních webových stránkách společnosti TourPressClub.

Jsou k dispozici také na hlavním ruském portálu pro digitální média - www.pressa.ru a na www.issuu.com – předním světovém distributorovi digitálních časopisů, knih a katalogů.

Čtenářská edice zasahuje více než 1,1 milionu lidí.

Více informací naleznete v příloze.

31.07.2020

HIGHLANDER - unikátní akce v Ras Al Khaimah

HIGHLANDER 2022 - jedinečné dobrodružství v emirátu Ras Al Khaimah!

02.08.2022

Připravte se na odlet | edukační kampaň Letiště Praha

Letiště Praha připravilo edukační kampaň pro cestující - jednoduchý manuál pro průchod letištěm až k odletu.

09.06.2022

Austrálie: rozvolnění vstupních podmínek

Austrálie od 6.7.2022 uvolnila podmínky pro vstup do země.

11.07.2022

Finsko: uvolnění vstupních opatření

Ve Finsku došlo od 1.7.2022 k uvolnění podmínek pro vstu.

04.07.2022

Ministr Ivan Bartoš představil priority resortu pro období českého předsednictví v Radě EU

Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj, 21. 6. 2022

22.06.2022

123456789
268 položek, 54 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice
Vytvářím objednávku...