Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Zajímavosti

Výstava "Guido Oppenheim - Z Lucemburska do Terezína" v Památníku Terezín

V Památníku Terezín se uskuteční výstava připomínající lucemburského malíře Guida Oppenheima a 100. výročí od navázání diplomatických styků mezi tehdejším Československem a Lucemburským velkovévodstvím.

 

 

 

(English below)

 

 

Vážené dámy,

vážení pánové,

přátelé,

 

dovolte mi, abych Vás a Vaše přátele jménem Památníku Terezín co nejsrdečněji pozval na výstavu obrazů lucemburského malíře Guida Oppenheima „Guido Oppenheim – Z Lucemburska do Terezína". Výstavu připravil Památník Terezín ve spolupráci s muzei Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, Musée national d´histoire et d´art Luxembourgměstem Lucemburk a Velvyslanectvím Lucemburského velkovévodství v Praze u příležitosti loňského 80. výročí úmrtí Guida Oppenheima v terezínském ghettu a 100. výročí od navázání diplomatických styků mezi tehdejším Československem a Lucemburským velkovévodstvím.

 

Guido Oppenheim se narodil 28. května 1862 do rodiny židovského obchodníka v Lucemburku. Ačkoliv měl po svém otci zajištěnu kariéru v rodinném obchodě s textilem, od malička ho přitahovalo malování. Malbu studoval na Královské akademii výtvarných umění v Mnichově a Škole výtvarných umění v Paříži. Zatímco v Mnichově se věnoval zejména portrétní tvorbě, během pobytu ve Francii v sobě objevil vášeň pro krajinomalbu. Postupně začal své práce vystavovat a získal si oblibu pařížské veřejnosti. 

 

Počátkem 20. století se vrátil do Lucemburku již jako respektovaný malíř. Několik let byl součástí uměleckého uskupení Cercle Artistique de Luxembourg, později dal přednost individuální kariéře. 

 

Tragický konec jeho života přinesly události spojené s vypuknutím druhé světové války. Po obsazení německými vojsky v květnu 1940 byly i v Lucembursku zavedeny rasové zákony a protižidovská nařízení, v následujícím roce začaly deportace. Guido Oppenheim byl spolu se svými dvěma bratry deportován 28. července 1942 do Terezína. Zde o měsíc později, 26. srpna 1942, zemřel. 

 

Jeho výstava v Terezíně bude zahrnovat celkem 14 umělcových originálů, zapůjčených z Lucemburku, doplněných o několik dokumentárních panelů, přibližujících život nejen Guida Oppenheima, ale také židovské komunity v Lucembursku.

 

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve středu 8. března 2023 od 14:00 v předsálí kinosálu Muzea ghetta Terezín. Přijměte, prosím, pozvání k účasti na vernisáži. 

Výstava bude nadále přístupná v běžné otevírací době Muzea ghetta, tzn. denně od 9:00 do 17:30, od 26. března do 18:00.

 

 

Těším se na viděnou v Terezíně!


 

Mgr. Stanislav Lada

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu

tiskový mluvčí

*****************************************

Památník Terezín

národní kulturní památka

Principova alej 304

411 55 Terezín

Tel.: +420-416724549

GSM: +420-775338604

eMail: lada@pamatnik-terezin.cz

http://www.pamatnik-terezin.cz

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear ladies,

dear gentlemen,

friends,

 

on behalf of the Terezín Memorial allow me to cordially invite you and your friends to the exhibition of paintings by Luxembourg painter Guido Oppenheim "Guido Oppenhem - From Luxembourg to Terezin".  The exhibition was prepared by the Terezin Memorial in cooperation with museums Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, Musée national d'histoire et d'art Luxembourg, the City of Luxembourg and the Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Prague on the occasion of last year's 80th anniversary of the death of Guido Oppenheim in the Terezin ghetto and the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the then Czechoslovakia and the Grand Duchy of Luxembourg.

 

Guido Oppenheim was born on May 28, 1862 into a family of Jewish merchants in Luxembourg. Although he was expected to pursue a career in the family textile business, from an early age he was attracted to painting. He studied at the Royal Academy of Fine Arts in Munich and the School of Fine Arts in Paris. While in Munich he mainly devoted himself to portraiture, during his stay in France he discovered a passion for landscape painting. Gradually, he began to exhibit his works and gained the popularity of the Parisian public.

 

At the beginning of the 20th century, Guigo Oppenheim returned to Luxembourg as a respected painter. For several years he was a part of the artistic group Cercle Artistique de Luxembourg, later he preferred an individual career.

 

The tragic end of his life was brought about by the events connected with the outbreak of the Second World War. After the occupation by German troops in May 1940, racial laws and anti-Jewish regulations were introduced in Luxembourg, and deportations began the following year. On July 28, 1942 Guido Oppenheim was deported together with his two brothers to Terezín. He died here a month later, on August 26, 1942.

 

His exhibition in Terezín will include a total of 14 artist´s originals, on loan from Luxembourg, supplemented by several documentary panels, approaching the life not only of Guido Oppenheim, but also of the entire Jewish community of Luxembourg.

 

The ceremonial opening of the exhibition will take place on Wednesday, March 8, 2023, from 2:00 p.m. in the foyer of the cinema hall of the Ghetto Museum in Terezin. Please accept the invitation to attend the opening.

The exhibition will continue to be accessible during the regular opening hours of the Ghetto Museum, i.e. daily from 9:00 a.m. to 5:30 p.m., after March 26 to 6:00 p.m. 

 

Please, find attached the invitation to the opening ceremony and poster for the exhibition.

 

Colleagues from the media, please publish information about the event. If you have any questions, feel free to contact me using the contacts below.

 

Thank you and I look forward to seeing you in Terezin!

 

Mgr. Stanislav Lada

head of Department of external relations and marketing

spokesman 

*****************************************

Památník Terezín

National cultural monument

Principova alej 304

411 55 Terezín

Tel.: +420-416724549

GSM: +420-775338604 

eMail: lada@pamatnik-terezin.cz

http://www.pamatnik-terezin.cz

 

27.02.2023

Izrael - zmírnění doporučení MZV

MZV ČR dnes upravilo doporučení k cestám do Izraele, a to benevolentnějším směrem.

21.02.2024

Sports Events 365 – nabídka vstupenek na sportovní akce a koncerty

Komerční sdělení společnosti Sports Events 365.

12.01.2024

Černá listina leteckých přepravců k 30. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 Evropská komise publikovala aktualizovaný seznam leteckých společností, které mají zakázáno operovat lety v rámci Evropské unie či podléhají omezením, protože nesplňují mezinárodní bezpečnostní normy.

04.12.2023

Vánoční Cesta polárním expresem v Oskarshausen

Vydejte se na polárním expresem z dílny Oskarhausen!

24.11.2023

Novým ředitelem agentury CzechTourism bude František Reismüller

TZ CzechTourism, 27.10.2023: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism mění vedení. Novým ředitelem bude od 1. listopadu 2023 na základě výběrového řízení dosavadní ředitel marketingu a zahraničních zastoupení František Reismüller. Oznámil to vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

27.10.2023

123456789
311 položek, 63 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...