Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA na workshopu MMR k neoprávněnému podnikání

Workshop se uskutečnil na půdě MMR ČR dne 9. ledna 2024.

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádalo dne 9.1.2024 workshop pro odbornou veřejnost k často diskutovanému tématu neoprávněného provozování činnosti cestovní kanceláře v ČR. Mezi zastoupenými resorty byly jak MMR, MPO, Generální fin. ředitelství a MŠMT, tak i profesní asociace AČCKA a ACK ČR. Workshopu se zúčastnilo několik desítek zástupců cestovních kanceláří, které nekalé jednání nepojištěných konkurentů trápí.

V rámci programu vystoupil Roman Škrabánek, prezident AČCKA. Představil průzkum AČCKA z loňského roku mezi členskými asociacemi ECTAA, zda se i další evropské země potýkají s tímto nešvarem a jak jej řeší.

 

Workshop moderoval náměstek člena vlády, Jan Fluxa, který jako hlavního hosta uvedl ministra pro místní rozvoj ČR, Ivana Bartoše. Pan ministr nastínil snahu schválit novelu zákona č. 159/1999, jež zjednodušuje některé postupy CK/CA, zavádí povinnou registraci ubytovatelů e-Turista a zároveň reguluje krátkodobé pronájmy ubytování, na přelomu 2024/2025. Zmínil také probíhající revizi směrnice o souborných cestovních službách v Evropské komisi a možnost pokračování programu státních záruk na spoluúčast CK požadovanou pojišťovnami prostřednictvím MPO. S ohledem na uvolnění financí z předchozího programu by až na základě rozhodnutí ministra Síkely mohl být program spuštěn od poloviny roku 2024. Věc je stále v jednání.

 

Za MMR dále vystoupili Daniela Trnková a Radek Košťál z Odboru cestovního ruchu, jež shrnuli, jak funguje pracovní skupina při MMR pro neoprávněné podnikání a nejčastější případy neoprávněného provozování CK. Na návrhy zúčastněných bude pracovní skupina skládající se ze zástupců MMR, MPO a profesních asociací AČCKA a ACK ČR rozšířena o zástupce GFŘ a MŠMT, kteří v rámci workshopu rovněž vystoupili. Jan Strakoš, ředitel Odboru živností z MPO, přednesl legislativní aspekty této problematiky. Vítězslav Kapoun, ředitel Odboru daní z příjmů II z GFŘ představil činnost neziskového sektoru z pohledu fin. správy. Svatopluk Pohořelý z Odboru základního vzdělání z MŠMT nastínil platnou právní úpravu školského zákona a možnosti dětské rekreace a zájezdů pořádaných školou. Jak na dotaz Romana Škrabánka sdělil pan Pohořelý, vícedenní vzdělávací akce mohou probíhat i mimo školu (např. vodácký kurz, škola v přírodě, lyžařský výcvik v zahraničí, poznávací akce v zahraničí apod.) a škola si je může zajišťovat samostatně či prostřednictvím externích firem. Podmínkou mimoškolních akcí však je, že se konají v souladu se školním vzdělávacím programem, pod organizací školy a jejích zaměstnanců a na  svou odpovědnost školy.  Vítanou zprávou bylo potvrzení, že pokud ve svém volném čase vyučující pořádá zájezdy na svou individuální odpovědnost, nepodléhá ochraně školského zákona, ochrana spotřebitele, resp. účastníků, je nulová, a zároveň se vyučující vystavuje povinnosti dani z příjmů.

 

Závěrem workshopu potvrdilo nekalosoutěžní jednání v oblasti organizace zájezdů ze strany spolků, škol a jejích vyučujících několik zástupců cestovních kanceláří, ať už přítomných osobně či online. V této souvislosti bylo na workshopu dohodnuto, že MŠMT se bude podílet v rámci pracovní skupiny při MMR na vytvoření doporučující metodiky pro ředitele škol a jejich zřizovatele, k pořádání zájezdů pro žáky prostřednictvím koncesovaných a řádně pojištěných CK.

 

  

 

 

Roman Škrabánek

prezident

 

Kateřina Chaloupková

výkonná ředitelka

 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

23.01.2024

Cestující autem tvoří 13 % rezervací u CK/CA

TZ AČCKA 21. 2. 2024 | Tito cestující s nákupem letního pobytu u CK vyčkávají na poslední chvíli.

23.02.2024

Poslední týden nejvyšších slev na zájezdy - First minute

TZ AČCKA 23. 1. 2024 | Téměř každá druhá zahraniční dovolená se uskuteční přes cestovku

24.01.2024

Novoroční přání AČCKA do roku 2024

AČCKA přeje všem svým členům a partnerům příjemné prožití vánočních svátků.

21.12.2023

Zájem o lyžařské pobyty u CK se meziročně zvýšil o 7 %

TZ AČCKA 20. 12. 2023 | Pobyty na Silvestra nejsou zcela vyprodané.

21.12.2023

AČCKA vítá navýšení limitu de minimis od 1.1.2024

Limit státní podpory de minimis byl navýšen na 300 000 EUR.

18.12.2023

123456789
374 položek, 75 stránek
Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice CK Consultour
Vytvářím objednávku...