Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

AČCKA pořádala seminář k náležitostem Smlouvy o zájezdu a dalším tématům

Odborný seminář AČCKA k podobě Smlouvy o zájezdu po změně občanského zákoníku v loňském roce

 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur uspořádala koncem května pro své členy další z řady odborných seminářů, tentokrát celkem ke třem významným tématům. První a nejrozsáhlejší blok byl věnován problematice povinných smluvních údajů uváděných na smlouvě o zájezdu po změně legislativy v loňském roce, která se významně dotkla také občanského zákoníku, Díl 6, Zájezd. Posluchači tak zejména obdrželi podrobné informace k zásadním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. ve znění zákona č. 111/2018 Sb. - hlavní a další náležitosti Smlouvy/Potvrzení o zájezdu (§ 2527 - § 2528).

 

Konkrétní doporučení, jak co nejvhodněji zapracovat požadavky zákona do smluv se zákazníky účastníkům prezentoval prezident AČCKA, Ing. Roman Škrabánek. Výklad byl podpořen písemným materiálem MMR ČR, které dle návrhu asociace poskytlo doporučení k rozdělení údajů, které je nezbytné uvádět přímo v samotné Smlouvě/Potvrzení o zájezdu, a které mohou být uvedeny jako součást Všeobecných smluvních podmínek. Prezentace na základě příkladů z praxe nabídla srozumitelné vodítko k úpravě smluv v souladu s platným právem a otevřela prostor pro návaznou živou diskuzi. 

 

Druhá část programu byla věnována tématu přípravy a přenosu dat pro cestovní agentury a očekávaným budoucím změnám v DPH u cestovních kanceláří. O zpracování dat hovořil Mgr. Lukáš Věžník za společnost Zájezdy.cz a člen prezidia AČCKA, který v rámci příspěvku mimo jiné upozornil na potřebu maximální komplexnosti dat jako nezbytného klíče k úspěšnému prodeji. Ohledně DPH pro cestovní kanceláře zazněla informace k vznikající novele zákona, která mimo jiné zavádí povinnost zdanění již přijatých záloh. Asociace k návrhu uplatnila řadu připomínek, které byly Ministerstvem financí zohledněny a měly by výrazně ulehčit adaptaci na budoucí změny.

 

Seminář byl koncipován jako otevřený s přednostní registrací pro členy AČCKA. Celkem se účastnilo více než 90 posluchačů, zejména zástupců cestovních kanceláří. Akce se uskutečnila na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR v plně zaplněném hlavním přednáškovém sále budovy na Staroměstském náměstí.

 

 

14.06.2019

123456789
320 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...