Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

Blíží se zdanění leteckého paliva v Evropě?

Dovolujeme si Vás formou článku informovat o možném blížícím se zdanění leteckého paliva v Evropě.

 

Letectví je hlavním zdrojem emisí, jejichž produkované množství navíc každým rokem vzrůstá. Za posledních pět let se produkce oxidu uhličitého zvýšila o 26 % (z toho jen v loňském roce byl nárůst 4,9 %), přičemž se předpokládá, že ekologická stopa odvětví (nejen) v Evropě bude i nadále růst. Předcházení důsledkům změny klimatu je jednou z klíčových priorit Evropské unie – má-li tedy Evropa splnit své klimatické cíle, je třeba podniknout určitá opatření. 


 Evropská komise si v loňském roce nechala vypracovat studii vztahující se k vlivu letecké dopravy na životní prostředí v Evropě, která nyní unikla na veřejnost. Studie posuzuje různá opatření, která by byla nejvíce efektivní ve snaze dosáhnout snížení emisí s požadavkem na co možná nejnižší dopad na dopravní obslužnost a konkurenceschopnost v odvětví. Zdanění leteckého paliva – kerosenu – by mohlo snížit emise uhlíku až o 11 %, přičemž dopad na zaměstnanost a ekonomiku by byl zanedbatelný. Podle zprávy by uvalení daně ve výši 330 eur na 1000 litrů leteckého paliva (minimální sazba spotřební daně pro palivo dle Evropské směrnice o zdanění energie č. 2003/96/ES) vedlo k výsledku zvýšení cen o 10 % a snížení počtu cestujících o 11 %. 


Uniklé unijní dokumenty uvádějí, že evropské letecké odvětví je ve srovnání s jinými leteckými trhy, jako je USA, Austrálie, Brazílie a Čína, značně podhodnoceno. Studie se zaměřuje na již zavedené daně, ale také na možné osvobození od daní a na rozdíly úrovně zdanění v Evropě a na ostatních trzích. Většina členských států má nulové zdanění mezinárodních letů, zatímco dvanáct z nich nezdaňuje ani vnitrostátní leteckou přepravu. 
 

Zpráva se zaměřuje především na tři druhy daní – zdanění letenek, daň z přidané hodnoty a zdanění leteckého paliva. Úroveň zdanění v Evropě byla porovnána s hlavními evropskými partnery v oblasti letectví.  
 

Zdanění letenek Studie podrobně popisuje existující daně z letenek v Evropě, včetně variací sazeb v závislosti na destinaci nebo knihovací třídě, jakož i metodě sběru. Ze studie vyplývá, že pouze sedm států v EU / EHP uplatňuje tyto daně, přičemž nejvyšší sazba je uložena ve Spojeném království. 
 

Daň z přidané hodnoty DPH na vnitrostátní letenky uplatňuje 23 členských států, a to v sazbách od 6 % (Portugalsko) do 25 % (Chorvatsko). Průměrná sazba DPH na jednu letenku v členských státech je 4 EUR. 
 

Zdanění leteckého paliva Dle směrnice 2003/96/ES je v Evropě palivo pro komerční lety osvobozeno od daně, avšak od roku 2003 je členským státům povoleno danit alespoň palivo pro vnitrostátní lety. Žádný z členských států však v současné době tuto daň neuplatňuje.  
 

Evropská občanská iniciativa, existující jako nástroj participativní demokracie při Evropské komisi, aktuálně vyzývá k ukončení osvobození od daně z leteckých pohonných hmot prostřednictvím petice, která byla spuštěna začátkem května. Tuto výzvu lze podepsat on-line na webových stránkách Evropské občanské iniciativy. Pokud bude shromážděno více než jeden milion podpisů z nejméně sedmi různých zemí v následujících 12 měsících, bude Komise muset na tuto iniciativu reagovat do tří měsíců. 
 
 

Mgr. Kristýna Čámská, Office / Account Manager AČCKA 

12.06.2019

123456789
320 položek, 64 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour Doma Nuda Ludor
CK Mayer & Crocus Go Afrika CK Eva SnowTrex AnChoice
Vytvářím objednávku...