Aktuální informace z cestovního ruchu, doporučení k cestám, statistiky, analýzy

[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
[[SKUDER_TITLE]]
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Novinky

Čeká nás revize evropské směrnice o zájezdech?

Neformální jednání ministrů členských států EU ve Slovinsku

 

Neformální jednání ministrů členských států EU odpovědných za ochranu spotřebitelů se konalo 24. 9. 2021 ve Slovinsku, v rámci Slovinského předsednictví Rady EU. Ministři diskutovali mimo jiné i o nutnosti zajištění ochrany spotřebitelů v online prostředí a v cestovním ruchu. Zvládnutí nových rizik vyplývajících z technologického pokroku ve finančních službách (zejména online prodej spotřebitelských úvěrů), řešení prudkého nárůstu online prodeje produktů a prosazování práv spotřebitelů v uvedených oblastech jsou klíčovými výzvami pro ministry, které chtějí řešit. Globální rozměr pandemie COVID-19 urychlil digitalizaci a rychlý růst obchodu a finančních služeb, zatímco odvětví cestovního ruchu zažilo naprosté utlumení aktivit. A přesto se již nyní hovoří o případné další regulaci cestovního ruchu.

 

Ministři na setkání shodně podpořili opatrný přístup Evropské komise, jež doporučuje nejprve posoudit nedostatky aktuální verze „Package Travel Directive“ (Směrnice (EU) 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách). Směrnice podle Komise ve světle pandemie neřeší dostatečně problematiku mimořádných okolností, kterým jak veřejnost, tak podnikatelský sektor poslední dva roky čelí. Eurokomisař Didier Reynders sdělil, že „Evropská komise zahájila přezkum směrnice a bude analyzovat potřebu další harmonizace ve vztahu k postupům v rámci insolvenčního řízení a pravidlům vypořádání nerealizovaných zájezdů.

 

Proces vzniku této nové směrnice č. 2015/2302 započal již roku 2008, kdy se na úrovni evropské asociace ECTAA (Asociace sdružující národní asociace cestovních kanceláří a agentur zemí EU) a Evropské komise vedla přípravná jednání. Komise následně v červenci r. 2013 představila legislativní návrh, který byl předán Evropskému parlamentu a Radě k vyjádření stanovisek. Směrnice byla po prvním a druhém čtení v Evropském parlamentu se zapracovanými změnami přijata 25. 11. 2015 a publikována v Úředním věstníku EU. V účinnost vstoupila 31. 12. 2015 s povinností členských států transponovat znění směrnice do národních právních řádů k 1. 7. 2018.

 

Praxe po třech letech aplikace směrnice v české legislativě ukazuje, že i přes neúměrnou regulaci podnikatelského prostředí cestovních kanceláří v ČR není z pohledu vlády zajištěna dostatečná ochrana spotřebitele. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur prostřednictvím svého členství v ECTAA bude vyvíjet maximální úsilí, aby nedocházelo k dalšímu zatížení činnosti cestovních kanceláří.

 

 

Kateřina Chaloupková

výkonná ředitelka AČCKA

14.10.2021

pro TTG Czech

14.10.2021

Zájezdy nakupujte s měsíčním předstihem. Průměrná cena zájezdu se zvyšuje.

TZ AČCKA 2. 8. 2022 | Současná situace nákupu zájezdů

03.08.2022

Spojené cestovní služby - co to je, kdo je poskytuje, jak chrání zákazníka?

TZ AČCKA 14. 7. 2022 | Co znamená pojem spojené cestovní služby (SCS)?

15.07.2022

Letecké společnosti proplatily více než 500 000 poukázek na letenky díky iniciativě Komise

Ochrana spotřebitele v souvislosti s pandemií COVID-19

13.07.2022

Až 51 % dovolených si organizují Češi sami a nejsou chráněni při úpadku aerolinky

TZ AČCKA, 28. 6. 2022 | Strasti individuálního cestování

29.06.2022

Léto 2022 bez cestovních restrikcí, TOP10 destinace v prodejích CK a CA

TZ AČCKA, 15. 6. 2022 | Velká část destinací rozvolnila covidové podmínky

16.06.2022

123456789
342 položek, 69 stránek
 
Dovolená s ESO travel

 

Monatour Interhome CK Plus Tour SnowTrex Ludor
Go Afrika CK Eva AnChoice
Vytvářím objednávku...